Ga naar de website van Proloog

Het Veiligheidsbeleidsplan

Medewerkers van de Pionier vinden het van groot belang dat kinderen zich op onze school thuis voelen.
We streven naar een prettige, ontspannen en open sfeer, waarin kinderen zich gerespecteerd voelen en ervaren dat er voor iedereen, ongeacht capaciteiten en vaardigheden, belangstelling en aandacht is.
Een dergelijke sfeer, ook wel pedagogisch klimaat genoemd, vormt een basisvoorwaarde voor het bereiken van goede onderwijsresultaten en een positieve ontwikkeling bij kinderen.
Belangrijk kenmerk binnen dit pedagogisch klimaat is een kindvriendelijke onderwijsomgeving, waarbij een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij kinderen de grondslag vormt.


Download hier het volledige Veiligheidsbeleidsplan

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer informatie voor ouders vindt u op de website van Proloog