Ga naar de website van Proloog

Kubusschool                                                                                                                                ..

De overheid heeft bepaald dat vanaf 2020 alle leerlingen in het basisonderwijs structureel wetenschap & techniek aangeboden moeten krijgen.

De afgelopen vier jaar heeft de Pionier meegedaan met een haalbaarheidsonderzoek "Kubusschool", met als voorbeeld het Technasium in het voortgezet onderwijs. Tijdens dit onderzoek is er visie en beleid uitgezet en zijn er diverse opdrachten uitgeprobeerd in de experimenteergroep.

Sinds april 2016 is de Pionier officieel Kubusschool, samen met vier andere scholen in Noord Nederland.

Wat houdt de Kubusschool in?

Veranderende samenleving

De Kubusschool is gericht op het ervaren van onbekende situaties die om een oplossing vragen. We leven in een continu veranderende samenleving. Zowel op technologisch, economisch als sociaal vlak. In de afgelopen zeventig jaar is een grotere technologische vooruitgang bereikt dan tijdens de miljoenen jaren daarvoor. Met als gevolg dat de banen waar we nu voor opleiden en vanzelfsprekend zijn, tien jaar gelden nog niet eens bestonden. We kunnen absoluut niet bevatten wat nodig is in de toekomstige samenleving waarvoor we onze huidige leerlingen opleiden.

Authentiek onderwijs

Als opstap voor het leren en leven in de onbekende samenleving lossen de leerlingen reële authentieke vraagstukken op uit de omgeving van de school. De externe opdrachtgever introduceert het vraagstuk op school en de leerlingen bezoeken de externe opdrachtgever om het in de authentieke situatie te kunnen plaatsen. Zo ontstaat een wisselwerking tussen school en de veranderende samenleving.

Creatief onderzoeken

De leerlingen experimenteren met het authentieke reële probleem. iI groepjes bedenken ze vragen aan een expert om daarna hun oplossing uit te proberen, te maken, uit te leggen en te ontdekken of het nog beter kan. Onbevangen komen ze met eigen creatieve, eigenzinnige ideeën. Bij de presentatie zijn de externe opdrachtgever en experts aanwezig, benieuwd naar de creatieve oplossingen die nog nooit eerder zijn bedacht. De leerlingen voelen zich daarbij serieus genomen waardoor hun eigenaarschap en betrokkenheid vergroot. De leerlingen experimenteren en komen met creatieve oplossingen voor problemen die we nu nog niet kennen in de veranderende samenleving. 


Vernieuwende didactiek

De leraren in het basisonderwijs geven vaak alle vakken aan leerlingen met alle combinaties van talenten. Daarbij zijn leraren expert in het uitleggen van bekende oplossingen. Bij experimenteren komen leerlingen echter met onbekende oplossingen van een authentiek probleem. De leerlingen onderzoeken en ontwerpen hun creatieve oplossingen en leggen ze zelf uit. De leraar stimuleert hen daarbij door informerende of verdiepende vragen te stellen. De didactiek verandert dus naar "de leraar vraagt en de leerling legt uit", vaak net andersom dan in het huidige onderwijs.

Vaardigheden leerlingen

Het doel is om leerlingen door het uitvoeren van de empirische cyclus tijdens een kubusproject vaardigheden aan te leren, de zogenaamde 21th century skills, zoals vragen stellen, uitproberen, maken, uitleggen, overdenken of het nog beter kan op basis van samenwerken. Dit alles om met creatieve out of the box oplossingen te komen voor een authentiek probleem in de veranderende samenleving. Kubusonderwijs leidt niet op tot iets wat al geweest is, maar een pakket van vaardigheden bepaalt hoe de maatschappij er later uitziet en aansluit bij ervarings- en ontwikkelingsgericht onderwijs.