Ga naar de website van Proloog

OBS De Pionier staat voor uitdagend en aansluitend onderwijs.

 

De behoefte die elk kind heeft, vormt het startpunt van ons onderwijs. Onze leerkrachten bieden ieder kind de ruimte en de ondersteuning om passende leerdoelen op te stellen en haalbare resultaten te boeken. Leerlingen zijn zelf eigenaar van hun leerproces. Dit betekent dat ze zelf mogen kiezen uit de mogelijkheden die wij hen aanbieden. Bijvoorbeeld door zelf hun taakwerk te organiseren binnen de eisen die daaraan worden gesteld. Vrijheid betekent niet dat alles kan en mag. De leerkracht stelt de grenzen. De leerkracht geeft hierbij vertrouwen aan de leerling en de leerlingen nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes. Leerlingen zijn hierdoor gemotiveerder, laten zich makkelijker op hun werk aanspreken en boeken betere resultaten. De betrokkenheid en goede en snelle communicatie met ouders speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat wij belangrijk vinden:

 

Bij de Pionier vinden we het belangrijk dat ieder kind uitgroeit tot een autonoom en verantwoordelijk individu. Tot een mens dat met een open en realistische blik naar de wereld kijkt. Daarom staat de Pionier voor uitdagend en aansluitend onderwijs. We bieden een rijke leeromgeving waarin elk kind zichzelf mag zijn en met plezier het beste uit zichzelf en anderen haalt.

 

Keuzevrijheid

Binnen de structuur die de Pionier biedt, krijgt elk kind de vrijheid om keuzes te maken en doelen te stellen. We weten dat die vrijheid zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie. Kinderen leren actiever, ze maken zich kennis en nieuwe vaardigheden sneller eigen.

 

Realistisch

Bij de Pionier doen kinderen kennis en ervaring op over de echte wereld. Dit doen we met betekenisvolle opdrachten én met (digitale) onderwijsmiddelen die passen bij wat de maatschappij van ons vraagt.

 

Verantwoordelijkheid

Bij de Pionier ontwikkelen leerlingen zich tot autonome en verantwoordelijke mensen. Onder meer omdat ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces. De leerkracht geeft hierbij het vertrouwen aan de leerling en leerlingen nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes.

 

Samenwerken

Samenwerken is belangrijk. Voor later, maar ook voor nu. Door samen te werken, leren kinderen van elkaar én met elkaar. Hierdoor maken ze zich nieuwe vaardigheden en nieuwe kennis sneller en beter eigen. Ook leren ze om elkaar te vertrouwen en met elkaar te delen.

 

Persoonlijkheid

We vinden het belangrijk dat elk kind handelt vanuit z’n eigen overtuiging, normen en waarden. Maar we leren kinderen ook omgaan met diversiteit; op onze school én in onze samenleving.

 

Ontdekken

We nodigen kinderen uit om allerlei competenties te ontwikkelen. We bieden daarom een rijke leeromgeving die kinderen uitdaagt om te ontdekken, te experimenten en te ervaren.

   

Experimenteren

Je leert door zelf uit te proberen, bij te sturen en opnieuw te proberen. Op de Pionier krijgt ieder kind de ruimte om te experimenten en leert het dat fouten maken mag.

 

Oplossingsgericht

Door te kijken wat werkt en goed te luisteren naar de feedback, komen kinderen uiteindelijk bij het doel dat ze voor ogen hebben. Het geeft het kind de mogelijkheid oplossingen te zoeken en het leerproces bij te sturen.